Bạn đã biết về thẻ Visa ảo hay chưa?

Bạn đã biết về thẻ Visa ảo hay chưa?

Thẻ Visa ảo là một loại thẻ chi tiêu hoàn toàn dựa trên thanh toán online. Đây là một điểm mới trong việc thanh toán chi tiêu. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về thẻ Visa ảo. Một số điều cần…

Tổng quan về thẻ tín dụng Visa Card

Tổng quan về thẻ tín dụng Visa Card

Ngày nay việc sử dụng các loại thẻ để thanh toán ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với mọi người. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trong việc thanh toán nội địa cũng như thanh toán quốc tế, các ngân…

loading-image