CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản trước khi sử dụng và đăng ký dịch vụ của Banky.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào trong phần này thì không thể sử dụng website của chúng tôi.

 • Những thông tin trên website này được sử dụng trong phạm vi toàn cầu.
 • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào website mà không cần thông báo.
 • Mọi thông tin của Website được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.
 • Banky có quyền thay đổi bất kỳ nội dung hoặc thông tin của trang web này mà không cần báo trước.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quyền lợi

Sử dụng website này có thể:

 • Tìm kiếm thông tin, kiến thức, công cụ so sánh thẻ tín dụng.
 • So sánh tìm kiếm thông tin thẻ tín dụng dựa trên nhu cầu từng cá nhân.
 • Giúp bạn đưa ra quyết sách tài chính tốt nhất.

Nghĩa vụ

Quý khách hàng khi sử dụng Website này phải đồng ý rằng:

 • Khách hàng là người có đủ năng lực dân sự, pháp lý và đủ 18 tuổi trở lên
 • Quý khách chịu trách nhiệm toàn bộ giao dịch được thực hiện bởi tên và tài khoản của quý khách.
 • Đảm bảo mọi thông tin quý khách cung cấp là thông tin chính xác và trung thực.
 • Không sử dụng Website này với hành vi mục đích vi phạm pháp luật.
 • Không sử dụng Website này phát tán tài liệu bất hợp pháp.
loading-image