BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Banky

Banky luôn tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi nhằm bảo vệ những thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được. Chính sách bảo mật này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi.

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng của Banky

Banky có thể thu thập những thông tin sau:

 • Tên khách hàng, giới tính, nghề nghiệp.
 • Số điện thoại cá nhân.
 • Địa chỉ, địa điểm.

Banky sử dụng thông tin dữ liệu của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi yêu cầu những thông tin này của khách hàng để nắm bắt yêu cầu của khách hàng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất như:

 • Nắm được nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ của chúng tôi
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Gửi đến khách hàng những thông tin mới, chương trình khuyến mãi … (trong trường hợp khách hàng đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi).

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau:

 1. Phục vụ điều tra của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.
 2. Hoặc cần thiết cho việc ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi phạm tội và truy tố trước pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Việc thu thập thông tin và cookie

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để thu thập, truyền tài và xử lý những thông tin cá nhân của khách hàng. Việc khách hàng thường xuyên truy cập website của chúng tôi chứng tỏ rằng bạn chấp thuận mọi chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

Những điều khoản khác

 • Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản về chính sách bảo mật thông tin khách hàng này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp.
 • Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu thông tin của khách hàng bị tiết lộ. Chúng tôi xin không chịu trách nhiệm bảo đảm những thông tin dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị rò rỉ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin khách hàng một cách tốt nhất.
 • Về các đường link: Trong các bài viết của chúng tôi có thể có một số đường link dẫn đến 1 website khác. Khách hàng lưu ý khi truy cập các đường link này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin khách hàng khi bạn đã cung cấp khi truy cập một website khác.
 • Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng của Banky.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với ban quản trị.

loading-image