Tìm hiểu về phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm hàng không là sản phẩm bảo hiểm được triển khai bởi các công ty cổ phần bảo hiểm. Với mỗi hợp đồng bảo hiểm này, hành khách và các hãng hàng không sẽ được bảo đảm sự an toàn trước các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, được nêu trong hợp đồng bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, chi trả các khoản chi phí đã thoả thuận với bên mua bảo hiểm khi phát sinh các sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm. Công ty bảo hiểm còn có nghĩa vụ pháp lý thay mặt bên mua bảo hiểm (BMBH) bồi thường các tổn thất, thiệt hại gây ra cho bên thứ 3, trong trường hợp sự cố phát sinh từ BMBH.

Ngoài ra, bảo hiểm hàng không còn mang đến quyền lợi y tế cho các tiếp viên, phi công gặp tai nạn trong quá trình bay. Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho BMBH 1 khoản tiền theo thoả thuận nếu máy bay phải dừng hoạt động sai khi gặp tai nạn, với điều kiện BMBH phải tuân theo những điều khoản, quy định cụ thể của sản hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

1. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của từng loại bảo hiểm hàng không

Hiện nay, các công ty cổ phần bảo hiểm đang triển khai các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực hàng không đều hoạt động theo các quy định phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Việt Nam ký quyết định. Nội dung của quyết định này cụ thể như sau:

Đối với bảo hiểm thân máy bay

Bảo hiểm cho mọi rủi ro:Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (TCT BHVN) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp:

+ Máy bay bị tổn thất, thiệt hại bộ phận bởi nguyên nhân tai nạn bất ngờ (kể cả rủi ro máy bay mất tích) trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

+ Các trường hợp khẩn cấp gây phát sinh các chi phí cần thiết mà BMBH phải chịu nhằm đảm bảo máy bay được an toàn sau khi hư hỏng; hoặc trường hợp máy bay bắt buộc phải hạ cánh. Lưu ý mức bồi thường không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm của máy bay.

+ Chi trả các khoản chi phí giám định tổn thất trong phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ: Điều kiện này đã quy định, TCT BHVN sẽ có phạm vi trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho toàn bộ tổn thất thực tế; hoặc ước tính mà máy bay gặp phải vì sự cố tai nạn bất ngờ (kể cả rủi ro máy bay mất tích) trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

Trường hợp không nhận bồi thường:

+ Máy bay và các thiết bị liên quan bị hao mòn tự nhiên dẫn đến sự cố hỏng hóc, gây vỡ các bộ phận bất kỳ của máy bay.

+ Máy bay gặp sự cố hư hỏng ở bất kỳ bộ phận nào, gây ra bởi các vật có tác dụng phá huỷ dần dần và lâu dài.

Đối với bảo hiểm cho hành khách, hàng lý, tư trang và hàng hoá

TCT BHVN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các trường hợp:

+ Hành khách thương vong hoặc tử vong khi đang ở trong máy bay; hoặc đang di chuyển lên/xuống máy bay.

+ BMNH làm mất hoặc làm hư hỏng hàng hoá/hành lý của hành khách khi vận chuyển, bảo quản theo phiếu hành lý được phá hành bởi người được bảo hiểm.

+ Tư trang, hành lý xách tay mà hành khách tự bảo quản bị mấy, hư hỏng trong quá trình vận chuyển (bồi thường cho trường hợp này khi toàn bộ máy bay bị tổn thất).

+ Chi trả các khoản án phí dân sự và các chi phí hợp lý có liên quan sau khi nhận được thoả thuận bằng văn bản từ TCT BHVN.

+ Chi trả các khoản chi phí giám định tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

TCT BHVN sẽ không nhận bồi thường trong các trường hợp:

+ Người được bảo hiểm (NĐBH) chịu tổn thất về người/tài sản hoặc bên cùng tham gia kinh doanh với NĐBH; khi những bên này đang thực hiện nhiện vụ đối với NĐBH.

+ Những tổn thất lien quan đến người/tài sản của các nhân viên tổ bay trong quá trình làm việc trên máy bay.

Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba

TCT BHVN sẽ áp dụng phạm vi trách nhiệm bảo hiểm thực hiện bồi thường cho các trường hợp:

+ Chi trả những khoản tiền mà NĐBH phải chịu trách nhiệm bồi thường khi gây thương vong cho bên thứ 3; hoặc làm thiệt hại, tổn thất tài sản của bên thứ 3. Bởi nguyên nhân do máy bay hoặc người/vật thể từ máy bay rơi xuống.

+ Chi trả án phí dân sự và các khoản chi phí hợp lý có liên quan, sau khi nhận được thoa thuận bằng văn bản từ TCT BHVN.

+ Chi trả các khoản chi phí giám định tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

TCT BHVN sẽ không nhận bồi thường cho hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong các trường hợp:

+ NĐBH hoặc bên cùng tham gia kinh doanh với họ gặp những tổn thất về người/tài sản khi bên cùng kinh doanh đang thực hiện nhiệm vụ đối với NĐBH.

+  Nhân viên tổ bay gặp tổn thất về người/tài sản khi đang làm việc trên máy bay.

+ Hành khách gặp tổn thất về người/tài sản khi đang ở trong máy bay hay đang trong quá trình lên/xuống máy bay.

+ Bất kỳ tài sản nào thuộc quyền sở hữu và quản lý của NĐBH bị tổn thất, hư hỏng.

Các khiếu nại phát sinh không được bồi thường:

+ Những tiếng động (có thể tai người không thể nghe thấy), kích sóng đột biến khi máy bay vượt tốc độ, sự chấn động sóng âm thanh,… và bất kỳ rủi ro liên quan đến các hiện tượng này.

+ Trở ngại khi sử dụng tài sản.

+ Máy bay gặp ô nhiễm cùng các loại nhiễm bẩn khác.

+ Máy bay bị nhiễu sóng điện, sóng điện từ.

Tuy nhiên, những tổn thất do hiện tượng trên vẫn có thể được bồi thường nếu rủi ro xảy ra do các trường hợp như: máy bay rơi, đâm va, cháy nổ, hay do một tình trạng khẩn cấp nào đó được ghi nhận khi máy bay đang bay.

2. Những điểm rơi loại trừ chung cho phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hàng không

Nếu sự kiện bảo hiểm rơi vào những trường hợp sau đây thì TCT BHVN sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường:

+ BMBH sử dụng máy bay khác với mục đích nêu trên hợp đồng bảo hiểm.

+ Máy bay bay ra ngoài phạm vi địa lý nêu trong hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp bất khả kháng.

+ Máy bay hoạt động thông qua sự điều khiển của người khác không theo quy định của hợp đồng bảo hiểm, trừ khi máy bay chạy trên mặt đất và được điều khiển bởi những người được cho phép.

+ Máy bay hạ/cấnh cánh ở những địa điểm không đúng tính năng kỹ thuật, trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Máy bay được vận chuyển bằng các phương tiện khác, trừ trường hợp máy bay gặp tai nạn dẫn đến khiếu nại.

+ Những trách nhiệm, quyền lợi mà NĐBH chấp nhận/từ bỏ khi đã thoả thuận với hành khách, hành lý.

+ Tổn thất xảy ra khi số hành khách trên chuyến bay vượt quá số hành khách tối đa nếu trên hợp đồng bảo hiểm.

+ Những khiếu nại cho những tốn thất xảy ra bởi phóng xạ (dù là trực tiếp hay dán tiếp); hoặc là những tổn thất liên quan đến những hiện tượng ấy.

Một số khiếu nại tổn khác cũng bị loại trừ:
  1. Chiến tranh, xâm lược, nội chiến, các hành động thù địch của các nước khác, các biến cố chính trị ở nước ngoài.
  2. Rủi ro do các vụ nổ có tính chất thù địch, hay rủi ro xảy ra bởi các loại vũ khí chiến tranh có sử dụng các chất phản ứng hạt nhân hay liên kết hạt nhân, năng lượng nguyên tử hoặc các loại năng lượng/chất phản ứng tương tự.
  3. Các sự cố do bãi công, đình công, phá rối lao động, gây rối dân sự.
  4. Các hành động do 1 người hay 1 nhóm người để thực hiện mục đích khủng bố, chính trị, kể cả khi tổn thất, thiệt hại đó có tính chất tai nạn bất ngờ.
  5. Tổn thất do các hoạt động cố ý, phá hoại.
  6. Máy bay bị trưng thu, tịch thu, khống chế, chiếm đoạt, chiếm giữa, bắt giữ để sử dụng/chiếm hữu theo lệnh của nhà đương cục địa phương ở khu vực nước ngoài.
  7. Máy bay hoặc tổ bay bị 1 người hay 1 nhóm người trên máy bay bắt cóc, khống chế, cưỡng đoạt 1 cách phi pháp khi máy bay đang bay.

TCT BHVN cũng không chịu trách nhiệm khi BMBH có những khiếu nại phát sinh trong trường hợp máy bay bay ra khỏi phạm vi kiểm soát của NĐBH bởi các loại trừ chung vừa nêu trên.

Lưu ý:

Quyền kiểm soát máy bay của NĐBH sẽ trở lại bình thường khi máy bay đã được trả về an toàn tại 1 sân bay thuộc phạm vi quy định nêu trong hợp đồng bảo hiểm. Việc trả lại máy bay an toàn phải đáp ứng yêu cầu là: máy bay được để ở sân bay đã tắt máy và không bị không chế bởi bất kỳ ai.

3. Bảo hiểm hàng không cần thiết như thế nào?

Bảo hiểm hàng không chính là sự bảo đảm cho hành khách và hàng hoá vận chuyển trên mỗi chuyến bay trước những rủi ro bất ngờ luôn tiềm tàng. Cụ thể, loại bảo hiểm này đóng vai trò quan trọng được thể hiện qua:

Đối với hàng hoá trên chuyến bay

Những loại hàng hoá có giá trị lớn hay dễ bị thiệt hại sẽ khiến chủ sở hữu lo lắng trong suốt chuyến bay. Nhiều trường hợp thất lạc, hư hỏng hành lý rất khó để chứng minh rằng sự cố đó xuất phát từ lỗi của hãng hàng không vì không có đủ bằng chứng. Lúc này, bảo hiểm hàng không sẽ phát huy vai trò của nó. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho NĐBH những giá trị thiệt hại, mất mát khi hàng hoá, đơn hàng ký gửi bị hư hỏng, tổn thất.

Chính vì sự quan trọng của bảo hiểm, hiện nay nếu khách hàng cần vận chuyển các loại hàng hoá có giá trị lớn hay phải vận chuyển đi nhiều nước, việc cân nhắc tham gia bảo hiểm hàng không là vô cùng cần thiết.

Đối với hành khách trên chuyến bay

Hành khách trên chuyến bay khi tham gia bảo hiểm hàng không sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong các trường hợp:

+ Chuyến bay bị huỷ: Đây là trường hợp thường gặp nhất. Nếu chuyến bay bị đứt đoạn hay bị huỷ do nhà vận chuyển thì khách hàng sẽ được hãng hàng không bồi hoàn tiền vé. Nếu chuyến bay bị đứt đoạn/bị huỷ do khách hàng thì công ty bảo hiểm sẽ đền bù số tiền mà khách hàng không được hãng hàng không hoàn trả (hoặc bồi thường tiền cọc).

+ Chuyến bay bị chậm: Nếu chuyến bay của khách hàng bị trì hoãn thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn các chi phí phát sinh trong thời gian chờ như: khách sạn, di chuyển, ăn uống,…

+ Thiệt hại về sức khoẻ: Nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ y tế tại nước trung chuyển khi di chuyển bằng máy bay thì chi phí y tế này sẽ được công ty bảo hiểm chi trả.

+ Thiệt hại hành lý: Nếu hành lý cá nhân của hành khách bị thất lạc, hư hỏng, đến chậm thì hãng hàng không chỉ bồi hoàn cho hành lý ký gửi.

4. Phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm hàng không được xác định dựa trên các dịch vụ bảo trì, sửa chữa khi nạp nhiên liệu máy bay và c ác dịch vụ phục vụ tại mặt đất. Người ta chia phí bảo hiểm hàng không thành 3 loại chính, đó là:

  • Phí bảo hiểm vật chất

+ Bảo hiểm cho thân máy bay: phí bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho thân máy kể cả các rủi ro chiến tranh, không tặc, không kích.

+ Bảo hiểm các loại phụ tùng, trang thiết bị, tài sản trên máy bay: phí bảo hiểm sẽ bồi thường cho hành khách và hãng hàng không khi gặp rủi to tai nạn dẫn đến thiệt hại vật chất. Giá trị bồi thường tương đương với giá trị tương đương của tổn thất.

  • Phí bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm cho các loại trách nhiệm như:

+ Trách nhiệm pháp lý

+ Trách nhiệm của người điều hành chuyến bay

+ Trách nhiệm của chủ sân bay hay người điều hành sân bay, máy bay

+ Mức trách nhiệm khi xảy ra rủi ro không tặc, chiến tranh

Một số loại phí bảo hiểm khác:

+ Bảo hiểm cho máy bay bị mất khả năng sử dụng

+ Bảo hiểm tai nạn cho nhân viên làm việc trên chuyến bay

Hy vọng rằng sau khi tìm hiểu những thông tin về bảo hiểm hàng không trong bài viết này, bạn đã hiểu được vai trò của loại hình bảo hiểm này để cân nhắc tham gia hiệu quả nhất và có được sự an tâm trên mỗi chuyến bay!

Bình luận

loading-image