Một số quy định về hợp đồng đại lý bảo hiểm

Khi đại lý bảo hiểm hợp tác với các công ty bảo hiểm nhân thọ thì đòi hỏi phải có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để làm căn cứ. Cùng tìm hiểu một số thông tin về hợp đồng bảo hiểm đại lý để hiểu hơn về quy định, điều khoản, điều kiện thực hiện hợp đồng này nhé!

1. Khái niệm về hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng được xem là sự ràng buộc giữa công ty bảo hiểm nhân thọ với cá nhân/tổ chức khi tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm với tư cách là đại lý bảo hiểm. Nội dung của hợp đồng này được dựa trên cơ sở của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định riêng của mỗi một công ty bảo hiểm nhân thọ.

Nếu có nhu cầu hoạt động với tư cách đại lý bảo hiểm nhân thọ, thì cá nhân/tổ chức có thể linh hoạt lựa chọn 1 trong 2 hình thức hợp tác, đó là:

+ Đại lý bảo hiểm sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm.

+ Tổ chức, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác với công ty bảo hiểm.

2. Các phần nội dung của một hợp đồng đại lý

Luật kinh doanh bảo hiểm của nhà nước Việt Nam đã quy định cụ thể ở điều 87. Các cá nhân muốn hoạt động với tư cách đại lý, thì sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng với DNBH. Nội dung hợp đồng sẽ bao gồm các phần như sau:

+ Tên, địa chỉ của cá nhân/tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm/DNBH.

+ Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp/công ty bảo hiểm.

+ Nội dung, quy định, điều khoản, phạm vi hoạt động khi hoạt động với tư cách đại lý bảo hiểm.

+ Hoa hồng được DNBH chia cho cá nhân/tổ chức khi hoạt động với tư cách đại lý bảo hiểm.

+ Thời hạn hợp đồng bắt đầu phát huy hiệu lực cho đến khi chấm dứt.

+ Nguyên tắc, cơ sở giải quyết khi phát sinh tranh chấp.

Các quy định áp dụng cho tổ chức/chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngoài ra, theo điều 6 của Thông tư liên tịch 86/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quy định thêm về việc hướng dẫn các đại lý bảo hiểm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài/tổ chức tín dụng hoạt động. Nếu là tổ chức/chi nhánh nước ngoài thì sẽ áp dụng ký kết hợp đồng với các nội dung sau đây:

+ Tên, địa chỉ hoạt động của tổ chức/chi nhánh; giấy phép thành lập và hoạt động, người đại diện/người được uỷ quyền theo pháp luật của tổ chức/chi nhánh.

+ Tên, địa chỉ hoạt động; giấy phép thành lập và hoạt động; người đại diện/người được uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

+ Thời hạn và ngày phát huy hiệu lực của hợp đồng đại lý bảo hiểm.

+ Nội dung và phạm vi hoạt động do DNBH uỷ quyền cho tổ chức/chi nhánh hoạt động và thực hiện dưới tư cách đại lý bảo hiểm.

+ Các khoản thanh toán liên quan khác.

+ Chính sách hoa hồng dành cho tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi hoạt động với tư cách đại lý bảo hiểm.

+ Quyền lợi và trách nhiệm của DNBH.

+ Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức/chi nhánh hoạt động đại lý bảo hiểm.

+ Các thoả thuận liên quan đến việc cung cấp thông tin giữa DNBH với các tổ chức/chi nhánh hoạt động đại lý bảo hiểm.

+ Một số điều khoản và quy định về việc kết thúc hợp đồng đại lý bảo hiểm.

+ Các điều khoản quy định về việc giải quyết khi phát sinh tranh chấp và tài phán.

Kết luận

Có thể thấy, 1 hợp đồng đại lý bảo hiểm hoàn chỉnh bao gồm 2 phần chính. Cụ thể:

+ Phần thứ nhất: các điều kiện, điều khoản thoả thuận giữa DNBH và đại lý bảo hiểm trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

+ Phần thứ 2: các thông tin cơ bản của DNBH như: tên, địa chỉ, chức vụ, đại diện, số điện thoại, email,…; Và thông tin của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ như: tên, số CMND và nơi cấp, địa chỉ, mã số đại lý, khu vực, số điện thoại,… Những thông tin này sẽ làm cơ sở để thoả thuận ký kết hợp đồng giữa 2 bên.

Bên cạnh đó, ở nội dung của bản hợp đồng đại lý bảo hiểm có thể bao gồm thêm 1 số loại thông tin khác. Nhằm đáp ứng yêu cầu của phía DNBH để đi đến thoả thuận mang tính ràng buộc với các cá nhân/tổ chứ hoạt động với tư cách đại lý bảo hiểm, sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Banky khuyên bạn rằng, nếu bạn có ý định trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nghề này. Việc nắm rõ các chi tiết nội dung trong 1 bản hợp đồng cũng cực kỳ quan trọng để đảm bảo quyền lợi của chính bản thân trong quá trình hoạt động tư vấn và bán bảo hiểm. Tốt nhất, bạn hãy liên lạc trực tiếp với DNBH/Công ty bảo hiểm mà bạn muốn hợp tác để trở thành đại lý để trao đổi và được tư vấn rõ ràng, minh bạch nhất!

Bình luận

loading-image