Các ngân hàng mở thẻ tín dụng qua BHNT

Các ngân hàng mở thẻ tín dụng qua BHNT

Mở thẻ tín dụng qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là mô hình đang được nhiều ngân hàng áp dụng và triển khai trong thời buổi hiện nay. Nhờ đó, khách hàng có thể sở hữu thẻ tín dụng một cách nhanh hơn,…

loading-image